Hoạt động công ty

Hình ảnh tham quan cánh cánh đồng cỏ tại Trang Trại M.D

 

 

 Hình ảnh tham quan trại bò giống của Chủ Tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại Trang Trại M.D

B2-20 Nam Thiên II, P.Tân Phong- Q.7- TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08-54123691, FAX: 84-8 - 54123431
Email: minhdangco@gmail.com hoặc service@minhdangco.com.vn
Untitled Document